FAQ

Frågor och svar

Nej, inte ens i närheten. Du skulle behöva 32 vanliga piezo för att komma upp i 125db – det ljudtryck som en enda Intenso ljudbarriär avger. Den extrema volymen hos ljudbarriären spelar bara en liten roll vad det gäller effekten – ljudets outhärdlighet beror mycket mer på den dynamiska karaktären av ljudspektrumet som genereras. Med sina statiska toner kan inte piezo skapa en outhärdlig ton. Dessutom börjar faktiskt flera piezos som installerats på samma plats till slut att ta ut varandra och på så sätt minska effekterna av ljudet.

Högkvalitativa hörselskydd kan reducera, men inte eliminera, intensiteten av ljudspektrumet. Våra erfarenheter från marknaden utomlands säger att väldigt få inkräktare kommer utrustade med någon form av hörselskydd. Professionella tjuvar är ytterst ovilliga att offra förmågan att kommunicera. Den lagöverskridande karaktären av deras handling gör att de känner sig blottställda, isolerade och i risk att bli fasttagna – att ta bort deras förmåga att kommunicera för dessa tankar till outhärdliga nivåer. Den opportunistiske eller dåligt förberedde tjuven skulle inte bära hörselskydd, och att hålla för sina öron är inte optimalt för att bära ut stulet gods.

Alla Infernos ljudbarriärer är utrustade med ett internt batteri som förser enheten med ström (i genomsnitt 2-3A) när den låter. Såvida den inte laddar drar den inte ström utanför själva ljudbarriären. Laddningen är on-demand och drar inte mer än 150mA. Batteriet kontrolleras med ett intervall på 1.25 sekunder för att se om det behöver laddas.

1 års tillverkningsgaranti. I det högst osannolika fallet att enheten skulle visa sig vara defekt kommer vi självklart att ersätta den utan kostnad. Faktum är att defekter är så pass ovanliga att de svenska tillverkarna noggrannt vill gå igenom samtliga returnerade produkter för att förstå orsaken och göra förbättringar för att säkerställa att felet inte återupprepas.

Det enda egentliga alternativet är att vänta tills ljudbarriären slutat ljuda och sedan snabbt gå in i det övervakade området och stänga av larmsystemet som vanligt. Alla Infernos ljudbarriärer är som standard konfigurerade att sluta låta efter 3 minuter, då de kommer att vänta in en ny utlösningssignal.

Alla Inferno ljudbarriärer är inställda att tjuta i 125db. Vår forskning om lagligheteten i att använda ett larm i 125dB har bekräftat att det inte strider mot någon känd lagstiftning enbart på grund av ljudnivån. Arbetsmiljöverket kräver, i enlighet med förordning 11 i Hälsa & Säkerhet i Anställningsförordningen (1995), att buller på arbetsplatsen inte överstiger en maxnivå på 140dB. Standards NZ har bekräftat att standard AS/NZS 2201.1 2007 (med titeln “inbrottslarm”) är den tillämpliga standarden. Del 3.16.2.9.1 (varningsenheter med ljudlarm) av den standarden, anger att ljudtryck inte får vara större än 130dB(A). Resource Management Act 1991 (resursmedelsförvaltningslag i Nya Zeeland) arbetar med “överdrivet och oskäligt buller”” men specificerar inte en dB-gräns eftersom definitionen av “överdrivet och oskäligt buller” beror på olika faktorer såsom närhet till grannar, tid på dygnet, område, etc. Följaktligen finns det ingen uppenbar anledning till oro över lagligheten hos Inferno.

Läs den juridiska FAQ-pdf-länken

Allting som avger starkt ljud kan skada din hörsel om det inte används korrekt – se bara på din oskyldiga lilla iPod. I en rapport från KTHs tekniska akustikavdelning fastslogs att ljudbarriären var ofarlig och att den frekventa och långvariga exponeringen var det som orsakade skador på hörseln. Ljudbarriären överskrider inte de parametrar som fastställts i den internationellt erkända ISO-standarden för hörselskada orsakad av buller. Rapporten fastställer att man skulle behöva utsättas för ljudbarriären i en minut, på ett avstånd av 1 meter, i 365 dagar, för att löpa en risk på 13% för hörselskada. De fysiska effekterna av exponeringen försvinner kort efter det att sirenen stängts av.

Läs rapporten i länken för mer information om risk för hörselskador som konsekvens av ljudbarriärsexponering.

Ja – lika mycket som människor! Det finns dock inga bevis för att de mer känsliga hörselförmågorna hos vissa husdjur skulle leda till att de skulle få hörselskador. De kommer, precis som tjuven, tvingas lämna det skyddade området så fort som möjligt.

Ja. Den ljudbarriär som är bäst lämpad för heminstallationer, Inferno Intenso, kommer utrustad med möjligheten att förskjuta ljudsignalen 30 sekunder från det att utlösningssignalen är aktiverad. I praktiken innebär detta att Inferno kommer tjuta först 30 sekunder efter det att det existerande vanliga larmet startat – vilket ger de boende en chans att larma av innan de själva blir utsatta för Inferno. Detta kan användaren själv välja och det kan lätt omjusteras via DIP-switchar inuti ljudbarriärens hölje.

Ja. Ljudbarriären kan konfigureras för denna applikation. Den kan aktiveras direkt, antingen via en anslutningskabel till en panikknapp och/eller en liten mobil enhet, likt den till ett billarm. Denna konfiguration används mest i butiker som ofta är måltavlor för beväpnade inkräktare.

Medan de flesta moderna larmsystem säkert är väldigt funktionsdugliga är de i huvudsak passiva enheter som i bästa fall kommer att tillkalla en säkerhetsvakt. Inkräktare är väl medvetna om generella säkerhetssvarstider och kan på så sätt agera obehindrat vid detta “gyllene tillfälle”. Denna lucka som inkräktaren ges kan alltså komma att bli mycket kostsam. CCTV-system är fantastiska om de kan användas för att identifiera förövaren – men detta gör inte skadan och förlusten ogjord. Att tvinga tjuven att omedelbart lämna platsen tomhänt utan konfrontation är med all säkerhet den ultimata lösningen på alla typer av inbrott.

Föreställ dig detta scenario: en inkräktare har tagit sig in på ditt område. Vad vill du ska hända nu? Om du svarade: “Jag vill att han lämnar omedelbart!” eller någonting mindre trevligt: “Vad gör ditt nuvarande larmsystem för att se till att detta sker?”

För en certifierad larminstallatör kommer denna installation göras lekande lätt på cirka 30 minuter. Om man måste dra kablar till installationsplatsen bör man räkna med lite längre tid.

Ja. Även om vi inte gillar att kalla dem sirener (de är mycket starkare än vanliga sirener!), kan de ses som vanliga sirener i installationssyfte. Vilket innebär att de endast kräver en strömförsörjning på 12V samt en utlösningssignal. En vanlig fyrledarkabel är helt klart tillräcklig för dragning till en Inferno ljudbarriär.

Infernos ljudbarriärer skapar ett outhärdligt spektrum av ljud och sänder ut det i 125dB. Detta spektrum är så extremt olidligt att det bokstavligen tvingar inkräktaren att lämna platsen. Ljudgeneratorn producerar ett mycket komplext spektrum som är extremt störande för den mänskliga hjärnan. Den skapar fyra toner samtidigt och får dessa att svänga häftigt och snabbt. Den dynamiska karaktären hos det resoluta spektrumet gör hjärnan oförmögen att identifiera det och gör att den “stänger av” dånandet – vilket i sin tur gör att endast ett alternativ återstår för inkräktaren – att lämna det skyddade området omedelbart.

Till skillnad från sirener från vanliga larmsystem, som både kan och ofta blir ignorerade, är Infernos ljudbarriär omöjlig att ignorera. Ett vanligt säkerhetslarm är inte mycket mer än en passiv anordning som talar om för inkräktaren att han har blivit upptäckt. Även om det är obehagligt är det absolut uthärdligt – åtminstone under de få minuter som krävs för att få med sig värdefulla föremål. Ställ detta mot Infernos ljudbarriär som utan tvekan låter inkräktaren förstå att han blivit upptäckt, men framför allt aktivt tvingar honom att lämna det skyddade området.