Det finns alltid bättre sätt att förbättra säkerhetssystem för att bekämpa brott. Infernos produkter är svaret på sådana frågor för att man ska kunna kontrollera viss brottslighet särskilt i länder där regering och säkerhetstjänstemän är hjälplösa.

Ett sådant fall har rapporterats vid rån av en tobaksbutik i Danmark. Denna butik var lokaliserad i stadens centrum och utsattes var 3: e natt för rån. Utredningsprocessen efter varje inbrott gjorde att butiken måste hålla stängt i timmar vilket förorsakade butiksinnehavaren onödiga kostnader utöver personalens psykiska lidande. För butiksinnehavaren kändes det också märkligt att inget annat än tobak och snus stals. Rånarna bedömdes av utredarna vara av kategorin som behövde snabba cash. Butiksinnehavaren kände sig maktlös och visste inte vad han skulle göra – allt verkade vara utom kontroll. Men, i samband med ett telefonsamtal med en affärsbekant från Ryssland, fick han rekommendation om att låta installera Inferno Ljudbarriär. Direkt efter samtalet, utan betänketid, kontaktade butiksinnehavaren det bevakningsföretag han anlitade och bad dem installera några ljudbarriärer. Efter 2-3 nya rånförsök insåg rånarna det meningslösa i att försöka kunna uthärda det starkt irriterande ljudet från de installerade ljudbarriärerna. Rånförsöken upphörde och idag är butiksinnehavaren en lycklig man. Återigen visade det sig att Inferno Ljudbarriär var det rätta verktyget för att stoppa tillgrepp.