Inferno ger ifrån sig ett outhärdligt ljud som direkt skapar förändringar i beteendet på personen som råkar ut för det. En automatisk reaktion att skydda öronen följs av en instinkt att vilja lämna området så fort som möjligt. Det finns många användningsområden för denna förmåga att kunna framkalla och styra agerande. Till exempel click-on-applikationer.